Yüz Analizi

Yüz Analizi, kişiye en çok yakışacak ve yüzü ile en çok uyum sağlayacak görünümü elde etmek için ameliyat öncesinde planlama aşamasında yapılan bir işlemdir.

Burun; yüzün tam ortasında bulunan ve kişinin yüz ifadesini en çok etkileyen organdır. Burun estetiği yaptırmayı düşünen kişilerin görüntülerinin doğal olması için operasyon sürecinden önce yüz analizi yapılır. Rinoplasti kişiye özel planlanması gereken bir ameliyat olduğu için ameliyat sırasında yapılacakların yol haritasının belirlenmesi adına yüz analizi en önemli aşamalardan biridir.

Yüz Analizi Nedir?

 

Yüz Analizi

“İdeal burun” kavramının son yıllarda değişime uğraması ve doğallığın ön plana çıkmasıyla birlikte yüz analizinin de önemi artmıştır. Yüz analizi; kişiye en çok yakışacak, yüzünde en doğal duracak ve kişinin yüz hatlarıyla en çok uyum sağlayacak burun şeklinin belirlenmesi adına gerçekleştirilen bir ölçümdür.

Yüz analizi salt yüzde bulunan organların birbirine olan açısının ölçümlenmesinden ibaret değildir. Bu süreçte hastanın cinsiyeti, yaşı, boyu, yaşam tarzı, mesleği, cilt yapısı, yüz tipi ve beklentileri gibi dinamikler de dikkate alınır.

Böylece hastanın istekleri de hesaba katılarak yüz analizi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda rinoplasti operasyonunun planlaması tamamlanır. Yüz analizi ve doktor hasta görüşmeleri sırasında elde edilen bilgiler rinoplastinin estetik anlamdaki başarısını doğrudan etkileme niteliğine sahiptir.

Yüz Analizi Kapsamında Yapılan Ölçümler

Yüz analizi burnun hem yüzün ön cephesinden hem de profil açısından bakıldığında doğal ve yüz hatlarıyla simetrik şekilde görünmesi adına gerçekleştirilir. Dudak yapısı, yanakların biçimi, dudak ve burun arasındaki açı, alnın genişliği, gözlerin şekli, elmacık kemiklerinin pozisyonu ve yapısı, kaşların şekli yüz analizi kapsamında incelenir.

Aynı zamanda;

  • burun ve alın arasındaki açı (nazofrontal açı),
  • burun ve çene arasındaki açı,
  • çene ve boyun arasındaki açı,
  • kulak ve burun büyüklüğü arasındaki oran da incelenerek operasyon sonrası oluşturulacak yeni burnun kişinin profil görünümüne de uygun olması sağlanır.

 

Yüz analizi kapsamında dikkate alınan bir diğer veri de hastaların cilt yapısıdır. Operasyon sonrası iyileşme sürecini ve operasyon sırasında uygulanacak cerrahi teknikleri etkileyen cilt yapısı; burnun yeni şekli belirlenirken de önemli bir veri olarak ön plana çıkar.

Yüz Analizi

Yüz Analizinin Önemi

 

Yüz Analizi

Burun estetiği yaptırmak isteyen kişilerin hayallerini süsleyen bir burun şekli olsa da doğal görünümün elde edilebilmesi için yüz analizi sonuçlarına ihtiyaç duyulur. Uzun ve geniş bir yüz yapısına sahip kişilere küçük bir burun; küçük bir yüze sahip olanlara ise sert hatlı bir burun yakışmayacaktır.

Operasyon sonrası burnun tek başına güzel olması bir başarı kriteri olarak algılanmamalı; kişinin yüzündeki komşu organlarla nasıl bir uyum içerisinde olduğu değerlendirilmelidir.

Burun estetiği yaptıracak tüm hastalara uygulanan yüz analizi sonrasında kişiye en çok yakışacak burun şekli genel hatlarıyla belirlenir. Bu işlemle operasyonu gerçekleştirecek uzmanlara da yol haritası çizilmiş olur. Yüz analizi tamamlandıktan sonra tasarlanan yeni burun hastalara gösterilerek hastaların soru işaretleri azaltılır ve hastanın operasyon öncesi konforu arttırılır.